NAPOMENA
U mogućnosti smo da u sklopu usluga prerade roba izvršimo transport istih sopstevenim prevozom na teritoriji Republike Srbije!